rss
youtube
facebook
Վիդեոդարան

«Евангельские церкви в России»

Роман Лункин, Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института Европы (Россия)

 


«Иностранные миссионеры в России: особенности правовой политики»

Лев Симкин, Доктор юридических наук, профессор Российского института интеллектуальной собственности (Россия).

«Религиозные традиции и организации: проблема актора и идентификации в аспектах трансформации системы международного общения»

Вилльям Шмидт, Доктор философских наук, профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ( Россия).

«Свобода религии и десекуляризация Украины»

Виктор Еленский, доктор философских наук, профессор, член Парламента Украины, Председатель подкомитета по делам религий (Украина)

"Evolution of Freedom of Religion or Belief: Perspectives on 25 Years of Change "

W. Cole Durham, Susa Young Gates University Professor of Law and Director, International Center for Law and Religion Studies

«Կրոնական զարգացումները հետխորհրդային Հայաստանում»

Դոկտ. Հրանուշ Խառատյան, ՀՀ ԳԱԱ Ազգագրության և Հնագիտության ինստիտուտ

“Freedom of worship in modern Christian cultures”

Elena Maksimovna, Deputy Head of Department of Culture Studies, the Chair of Cultural Studies, Novgorod State University. “Freedom of worship in modern Christian cultures”.

«Религиозные организации в общественной жизни Беларуси: возможности и законодательные ограничения»

Наталья Кутузова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси ( Беларусь)

«СМИ становятся главной мишенью клерикалов в России»

Андрей Мельников, главный редактор приложения к Независимой газете «НГ-религии» ( Россия)

1  2  3  4