rss
youtube
facebook
Անդրադարձ

Դամանհուր

  • Դամանհուր

Սերգիոպոլ` քրիստոնեական ուրվական քաղաք սիրիական անապատում

  • Սերգիոպոլ` քրիստոնեական ուրվական քաղաք սիրիական անապատում

Պղնձահանքի` Ախթալայի վանքը

Տ. Հեթում քահանա Թարվերդյան

  • Պղնձահանքի` Ախթալայի վանքը

Անկեղծ խոսքի և եղբայրության կոչերի ծարավ հայաստանցիները եկել են ունկնդրելու Հռոմի պապին

  • Անկեղծ խոսքի և եղբայրության կոչերի ծարավ հայաստանցիները եկել են ունկնդրելու Հռոմի պապին

Հռոմի պապը ժամանեց Հայաստան

  • Հռոմի պապը ժամանեց Հայաստան

Ախթալայի Վանական Համալիրը

  • Ախթալայի Վանական Համալիրը

Եկեղեցին զինված ուժերում

  • Եկեղեցին զինված ուժերում

Անապայում օծվել է Սուրբ Գևորգ նորակառույց եկեղեցին

  • Անապայում օծվել է Սուրբ Գևորգ նորակառույց եկեղեցին

Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցի

  • Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցի

Դադիվանք

  • Դադիվանք

1  2  3  4  5  6  7   >    >>