rss
youtube
facebook
Խմբագրական

Սմբատ Զարեհավանցին, նրա ժամանակն ու ժամանակակիցները

Աշոտ Հովհաննիսյան, (1887 Շուշի- 1972 Երևան) ականավոր պատմաբան, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Բարձրագույն կրթությունն ստացել է Գերմանիայում (սովորել է Ենայի, Հալլեի, Մյունխենի համալսարաններում), մասնագիտացել է փիլիսոփայության բնագավառում:

Քուռամյանների, պավլիկյանների և թոնդրակյանների իդեական զուգատիպությունները, ինչպես նաև Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունները ըստ ամենայնի ընդառաջում են Զարեհավանցու մասին մեր առաջադրած լուսաբանություններին։