rss
youtube
facebook
ՀՀ օրենքներ

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն վանք և եկեղեցիներ հանձնելու մասին

Համարը N 55 Տեսակը Մայր
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 24.02.98./4(37) Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 05.02.1998
Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 05.02.1998
Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահի պաշտոնակատար Վավերացման ամսաթիվը 05.02.1998
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 05.02.1998 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը  

Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման մարմինների և կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների մասին

Համարը N 498 Տեսակը Մայր

Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը 20.08.1999

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 20.08.1999

Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 09.09.1999 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն վանքեր և եկեղեցիներ անհատույց` սեփականության իրավունքով հանձնելու մասին

Համարը N 403 Տեսակը Մայր

Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 01.08.00./17(115) Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 17.07.2000

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 17.07.2000

Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահ Վավերացման ամսաթիվը 17.07.2000

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 17.07.2000 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Կրոնի գործերի պետական խորհուրդը լուծարելու մասին

Համարը N 204 Տեսակը Մայր

Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 01.04.02./11(186) Հոդ.204 Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 06.03.2002

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 06.03.2002

Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահ Վավերացման ամսաթիվը 06.03.2002

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 06.03.2002 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում 1 սեպտեմբերի 1992 թ. N 460

Համարը N 460 Տեսակը Մայր

Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 01.09.1992

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 01.09.1992

Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 01.09.1992 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն եկեղեցիներ և վանքեր հանձնելու մասին

Համարը N 274 Տեսակը Մայր

Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 11.08.97./18 Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 14.07.1997

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 14.07.1997

Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահ Վավերացման ամսաթիվը 14.07.1997

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 14.07.1997 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

Նախագիծ ՀՀ Օրենքը Խղճի և կրոնական ազատությունների մասին

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Սույն օրենքով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր անձի խղճի, կրոնի և համոզմունքի, այդ թվում կրոնը կամ համոզմունքը փոխելու իրավունքի ազատության, ինչպես նաև կրոնական խմբերի և կազմակերպությունների գործունեության, իրավունքների և պարտականությունների հետ առնչվող հարաբերությունները:

Նախագծեր «Հողի հարկի մասին», «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում և «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնին) սեփականության եւ անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով պատկանող` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դասակարգմանը համապատասխան կրոնական, պաշտամունքային շենքերի ու շինությունների, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնին) պատկանող հուշարձանի կարգավիճակ չունեցող եկեղեցիների, հոգեւոր-մշակութային, կրթադաստիարակչական, եկեղեցական եւ ծիսական պարագաների արտադրության եւ իրացման համար օգտագործվող կառույցների, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու (Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի) ներքին սպասարկումն իրականացնող արհեստանոցների զբաղեցրած, ինչպես նաեւ դրանց սպասարկման եւ օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերը:

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

Նախագիծ

Կ-1136-22.04.2011-ՊԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1.  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-6-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 14-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1  2  3