rss
youtube
facebook
ՀՀ օրենքներ

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն

(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)

Օրենքը խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին (Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության)

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության մասին Հռչակագրով եւ Սահմանադրությամբ, նկատի ունենալով հայ ժողովրդի հոգեւոր զարթոնքը, նրա դարավոր հոգեւոր փորձն ու ավանդույթները, ճանաչելով Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին որպես հայ ժողովրդի ազգային եկեղեցի, նրա հոգեւոր կյանքի շինության ու ազգապահպանման կարեւոր պատվար, առաջնորդվելով միջազգային նորմերով սահմանված մարդու իրավունքների եւ հիմնական ազատությունների սկզբունքներով եւ հավատարիմ լինելով քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային Դաշնագրի 18 հոդվածի դրույթներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովն ընդունում է սույն օրենքը խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին։

«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին»

Ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն 
Խորհրդի կողմից 1991 թ. հունիսի 17-ին: 
Փոփոխություններ և լրացումներ կատարվել են 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի
կողմից 1997թ. սեպտեմբերի 19-ին և 2001թ. ապրիլի 25-ին:

«Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենք

Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի (հոդվածներ 7 և 17) կրոնական կազմակերպությունները, ի թիվս այլ իրավունքների, կարող են ղբաղվել նաև բորեգործությամբ: Սույն իրավունքի կիրառումը կարգավորվում է «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքով:

Ընտանեկան օրենսգիրք (1-ին մաu)

010.0123.081204 
Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին 
(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին

Ընդունված է 2000 թվականի հոկտեմբերի 9-ին
(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)

Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին

Ընդունված է 2002 թվականի նոյեմբերի 20-ին

(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)

Հայ Կաթողիկե եկեղեցու Հայաստանի համայնքին եկեղեցիներ հանձնելու մասին

Համարը N 54 Տեսակը Մայր
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 24.02.98./4(37) Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 05.02.1998
Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 05.02.1998
Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահի պաշտոնակատար Վավերացման ամսաթիվը 05.02.1998
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 05.02.1998 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր կրոնի հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին

Համարը N 478-Ն Տեսակը Ինկորպորացիա
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 21.08.02./35(210) Հոդ.811 Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը 12.08.2002
Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 12.08.2002
Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը  
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 31.08.2002 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը  

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն եկեղեցիներ և վանքեր հանձնելու մասին

Համարը N 274 Տեսակը Մայր

Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 11.08.97./18 Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 14.07.1997

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 14.07.1997

Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահ Վավերացման ամսաթիվը 14.07.1997

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 14.07.1997 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

1  2  3