rss
youtube
facebook
Միջազգային փաստաթղթեր

Կոնվենցիա քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին

Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն
(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений

ООН

Провозглашена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года 

Генеральная Ассамблея

Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին (Եվրոպայի խորհուրդ)

(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)

Իրավունքներ և ազատություններ

4-ը նոյեմբերի  1950թ

Կրոնական Ազատությունների Մասին Միջազգային Զեկույց 2010

Կրոնի ազատությունն ամրագրված է Սահմանադրությամբ, սակայն օրենսդրությամբ կան որոշ սահմանափակումներ փոքրամասնական կրոնական խմբերին հարողների կրոնական ազատության նկատմամբ:

Միջանկյալ համատեղ եզրակացություն. Վենետիկյան հանձնաժողով և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ

Ստրասբուրգ, 22 դեկտեմբեր, 2010 թ.

Եզրակացություն թիվ 603/2010 

FOR – ARM/176/2010

CDL-AD(2010)054

1  2