rss
youtube
facebook
Մեկնաբանություններ և զեկույցներ

Կրոնական կրթության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում – Հունիս, 2012 (համառոտագիր)

Ստեփան Դանիելյան, Արա Ղազարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Արթուր Ավթանդիլյան

Ուսումնասիրությունը պատրաստել է «Համագործակցու­թյուն հանուն ժողովրդավարությանե» կենտրոնը: 
Ուսումնասիրության վրա աշխատել են Ստեփան Դանիելյանը (աշ­խա­տանքային խմբի կորդինատոր), Արա Ղազարյանը (իրավա­բան), Հով­հան­նես Հովհաննիսյանը (կրոնագետ), Արթուր Ավթան­դիլ­յանը (հար­ցա­զրույցները վարող): Ծավալ`130 էջ:

Կրոնական ազատությունների մասին միջազգային զեկույց 2011 | Հայաստան

Ամփոփիչ ակնարկ

Կրոնական ազատությունը պաշտպանված է Սահմանադրությամբ և գործնականում կառավարությունն, ընդհանուր առմամբ, հարգել է կրոնական ազատությունը: Որոշ օրենքներ և հայեցակարգեր սահմանափակում են կրոնական խմբերի անդամների կրոնական ազատությունը, սակայն, ընդհանուր առմամբ, կառավարությունը չի կիրառել այս իրավական սահմանափակումները: Կառավարությունը կրոնական ազատության իրավունքը հարգելու կամ պաշտպանելու ուղղությամբ բարելավման, կամ վատթարացման միտում չի դրսևորել:

Մշակութային հանձնարարականի քրիստոնեական բովանդակությունը

Սամվել Նավոյան, վեր., դոկտ.

(Զեկուցումը ներկայացվել է 2011թ. մայիսի 19-21 Կիևում տեղի ունեցած «Կյանքի ու տիեզերքի ծագման բանական մտահղացման գիտական ապացույցները և աշխարհայացքային հիմքերը» համաժողովում)

Դատախաղ

Արա Ղազարյան

Կոնվենցիայի 9-րդ և 10-րդ հոդված

 

Արտահայտվելու ազատության և մտքի, խղճի  կրոնի ազատության իրավունք

Հավատի և կրոնական հոգեբանության դերը հոգևոր դաստիարակության գործընթացում

Արմինե Դավթյան, ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս: Գիտական հետազոտության ոլորտներն են` սոցիալական և էթնիկական մանկավարժությունը և հոգեբանությունը, անձի հոգևոր և բարոյական զարգացման կոնցեպցիաները, հաղորդակցման հոգեբանությունը: Հեղինակ մեկ մենագրության, 11 գիտական և մի շարք հրապարակախոսական հոդվածների և մեկ համահեղինակային բուհական ուսումնական ձեռնարկի:

Տեխնիկայի և գիտության զարգացմանը զուգընթաց, աճում է դրանց բարոյական, իրավական, մանկավարժական կառավարման հարցը: Այսօրվա դպրոցականը վաղվա քաղաքացին է, հետևաբար, նրա բարոյական գիտակցության մակարդակը որոշում է պետության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ռազմավարության բնույթը: Սակայն դրանց ներքին կարգավորման գործառույթը իրականացվում է արժեքային համակարգի միջոցով:

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի

Արա Ղազարյան

Վճիռ 27 հոկտեմբեր 2009

Համառոտագիր

1. Զորակոչից հրաժարվելը

Դիմումատուն Եհովայի վկա է: 1997 թվականից հաճախել է Եհովայի վկաների բազմաթիվ կրոնական ծիսակատարությունների, իսկ 1999թ. սեպտեմբերի 18-ին, 16 տարեկան հասակում, կնքվել է:

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի (2) Գործ թիվ 23459/03 Մեծ Պալատ 11/07/2011 (Համառոտագիր)

Արա Ղազարյան, «Համագործակցություն հանուն Ժողովրդավարությանե կենտրոն»

Վճռի բողոքարկումը
2010 թվականի մայիսի 10-ին դիմողը բողոքարկել է Պալատի որոշումը վերադաս ատյանին՝ Մեծ Պալատին: Մեծ Պալատը 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ին անցկացրել է բանավոր դատալսումներ, իսկ 2011 թվականի հուլիսի 7-ին կայացրել է վճիռ, որով փոփոխել է 2009 թվականի հոկտեմբերի 27-ի Պալատի վճիռը և կայացրել գանգատի ընդունելիության և էության մասին նոր որոշում:

Մասնագիտական կարծիք

«Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» ՀԿ

«Իրավունք հետաքննություն» շաբաթաթերթի թիվ 39(2031) 19-25 հոկտեմբեր 2011 թվականի համարի 1-ին էջի կենտրոնում հրապարակվել է «Աղանդախառն պոռնոլուսանկարների թեման «ծաղկեց» մանկապղծության մեղադրանքով» վերնագրով հոդված, որում հեղինակը սուր քննադատության է ենթարկել «Կյանքի խոսք» կրոնական կազմակերպությանը և նրա ղեկավար Արթուր Սիմոնյանին: Հոդվածում մասնավորապես նշվել է հետևալը.

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի (1) Գործ թիվ 23459/03 - 27/10/2009 (Համառոտագիր)

Արա Ղազարյան, «Համագործակցություն հանուն Ժողովրդավարությանե կենտրոն»

1. Զորակոչից հրաժարվելը

Դիմողը «Եհովայի վկա» կրոնական կազմակերպության անդամ է: 1997 թվականից մասնակցել է Եհովայի վկաների բազմաթիվ կրոնական ծիսակատարություններին, իսկ 1999թ. սեպտեմբերի 18-ին, 16 տարեկան հասակում, կնքվել է: 2000թ. հունվարի 16-ին Էրեբունիի համայնքի զինկոմիսարիատում գրանցվել է որպես զինվորական ծառայության ենթակա անձ: 2001թ. հունվարի 16-ին, 17 տարեկան հասակում ծանուցվել է բժշկական ստուգում անցնելու համար, որից հետո ճանաչվել է զինվորական ծառայությանը պիտանի անձ: Դիմողը զինվորական ծառայությունը պետք է իրականացներ 2001 թվականի գարնանային հավաքից (ապրիլ-հունիս):

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի

Արա Ղազարյան

1. Զորակոչից հրաժարվելը

Դիմումատուն Եհովայի վկա է: 1997 թվականից հաճախել է Եհովայի վկաների բազմաթիվ կրոնական ծիսակատարությունների, իսկ 1999թ. սեպտեմբերի 18-ին, 16 տարեկան հասակում, կնքվել է:

1  2  3  4  5